Městská knihovna Třebíč
srpen 2020
po út st čt so ne
          1
 • Francouzský klub 2020, 12. ročník / Prázdninový pétanque
 • Středy pro nezbedy
2
 • Francouzský klub 2020, 12. ročník / Prázdninový pétanque
 • Středy pro nezbedy
3
 • Francouzský klub 2020, 12. ročník / Prázdninový pétanque
 • Středy pro nezbedy
4
 • Francouzský klub 2020, 12. ročník / Prázdninový pétanque
 • Středy pro nezbedy
5
 • Francouzský klub 2020, 12. ročník / Prázdninový pétanque
 • Středy pro nezbedy
6
 • Francouzský klub 2020, 12. ročník / Prázdninový pétanque
 • Středy pro nezbedy
7
 • Francouzský klub 2020, 12. ročník / Prázdninový pétanque
 • Středy pro nezbedy
8
 • Středy pro nezbedy
9
 • Středy pro nezbedy
10
 • Středy pro nezbedy
11
 • Středy pro nezbedy
12
 • Středy pro nezbedy
13
 • Středy pro nezbedy
14
 • Středy pro nezbedy
15
 • Středy pro nezbedy
16
 • Středy pro nezbedy
17
 • Středy pro nezbedy
18
 • Středy pro nezbedy
19
 • Středy pro nezbedy
20
 • Středy pro nezbedy
21
 • Středy pro nezbedy
22
 • Středy pro nezbedy
23
 • Středy pro nezbedy
24
 • Středy pro nezbedy
25
 • Středy pro nezbedy
26
 • Středy pro nezbedy
27
 • Středy pro nezbedy
28
 • Středy pro nezbedy
29
 • Středy pro nezbedy
30
 • Středy pro nezbedy
31
 • Středy pro nezbedy
           
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaSkupina ČEZNadace ČEZNOVA-NETKarel na Fejsu. Soutěž na facebooku, která proběhla v roce 2016.

01.01.2016 - 31.12.2016
Facebook


Začal nový rok, ve kterém si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Proto jsme pro Vás připravili vědomostní soutěž o životě Karla IV. Soutěž bude probíhat po celý rok 2016. V každém měsíci bude pro Vás připravena jedna otázka. Správné odpovědi se budou sčítat a na konci roku 2016 bude vítěz s největším počtem správných odpovědí odměněn ryzí stříbrnou pamětní mincí Karla IV. Otázky naleznete na facebooku knihovny v prvním týdnu každého měsíce.

Soutěž je součástí projektu Rok s Otcem vlasti, který byl podán na Ministerstvo kultury ČR, program Knihovna 21. století. 

Soutěžní otázky pro jednotlivé měsíce, které byly vystaveny na facebooku, a správné odpovědi:

 1. Otázka pro leden:

  Rodiče Karla IV. pocházeli ze dvou významných panovnických rodů středověké Evropy.Jak se jmenovali?

  Odpověď:

  Matka Eliška Přemyslovna z rodu Přemyslovců, otec Jan Lucemburský z rodu Lucemburků.

 2. Otázka pro únor:

  Karel IV. byl jako dítě odtržen od své matky a uvězněn.  V kterém roce svého života viděl mladý panovník naposledy svou matku a kde byl vězněn?

  Odpověď:

  Od tří let byl vězněn bez matky na hradě Loket, později na Krivoklátě.

 3. Otázka pro březen:

  V sedmi letech byl Karel IV., tehdy ještě jako Václav, povolán svým otcem Janem Lucemburským k francouzskému dvoru jeho strýce krále Karla Sličného. Konala se dětská svatba Václava s Blankou z Valois. Krátce po svatbě se uskutečnila v životě Václava ještě další významná událost. Jaká?

  Odpověď:

  V roce 1323 přijal při biřmování jméno Karel.

 4. Otázka pro duben:

  V době pobytu Karla IV. u dvora francouzského krále byl jedním z jeho učitelů pozdější významný představitel církve. Uveďte rodné jméno tohoto učitele a jakého postavení v církvi dosáhl.

  Odpověď:

  Papež Klement VI., rodným jménem Pierre de Rosieres.

 5. Otázka pro květen:

  Kdy a kde a za jakých okolností unikl Karel IV. jako patnáctiletý hoch jisté smrti?

  Odpověď:

  V italském městě Pavia na velikonoční neděli v roce 1331 byla otrávena celá družina Karla IV. Karel sám unikl otravě, protože před nadcházející mší držel půst.

 6. Otázka pro červen:

  V patnácti letech byl Karel IV. povolán svým otcem Janem Lucemburským do italských držav, kde se zdržel určitou dobu, a kde byl osloven českou družinou k návratu do vlasti a k obnovení pořádku v českém království. V kterém roce se vrátil do vlasti a kam vedly jeho první kroky?

  Odpověď:

  Do vlasti se navrátil v roce 1333, tři roky po smrti své matky Elišky Přemyslovny. Jeho první kroky vedly k hrobu matky ve Zbraslavském klášteře.

 7. Otázka pro červenec:

  Vztah mezi otcem Janem Lucemburským a synem Karlem byl provázen mnoha politickými i osobními spory. Dvojvládí otce a syna započalo Janovým udělením reprezentativní hodnosti mladému Karlovi, ukotvující Karlovu moc v Čechách. Jaký titul získal Karel od svého otce Jana krátce po návratu do Čech?

  Odpověď:

  Otec Karlovi udělil titul markrabě moravský.

 8. Otázka pro srpen:

  Zatímco z manželství Karla IV. s první ženou Blankou z Valois vzešly dvě dcery, dalším dvěma manželkám Karla IV. se narodil dlouho očekávaný syn. Které z těchto dvou českých královen se narodil syn, jenž se dožil dospělosti? Dosáhl tento mužský potomek Karla IV. významnějšího postavení v českých dějinách?

  Odpověď:

  Král český a římský Václav IV., syn třetí manželky Anny Svídnické.

 9. Otázka pro září:

  Aby upevnil svou moc ve Svaté říši římské, založil Karel IV. v roce 1348 sídelní město císaře, které je nyní jednou z pražských čtvrtí. O kterou část Prahy jde, jak se po svém založení jmenovala a jaké významné církevní, správní, obranné a další památky zde nechal vystavět?

  Odpověď:

  Nové město pražské. Město bylo obehnáno hradbami. Hlavními prostorami byl Koňský trh(dnes Václavské náměstí), Dobytčí trh(dnes Karlovo náměstí) s radnicí a Senný trh(dnes Senovážné náměstí). Mezi první církevní stavby patřily Emauzy(Na Slovanech) a kostel p. Marie Sněžné. Stavba nových domů měla dle nařízení trvat maximálně 18 měsíců od přidělení povolení, stavby musely půdorysem dodržovat přesné hranice ulic pod trestem zbourání při nedodržení vyměřených hranic. Řemeslníci, kteří zde domy postavili, byli osvobození na dvanáct let od všech daní a poplatků. První čtyři roky bylo postaveno kolem šest set domů.

 10. Otázka pro říjen:

  Z manželství Karla IV. a jeho čtvrté ženy Elišky Pomořanské vzešlo nejvíce dětí. Jaký osud potkal ty, kteří se dožili dospělého věku?

  Odpověď:

  Anna Česká, manželka Richarda II. Plantageneta,
  český, uherský a římský král a římský císař Zikmund Lucemburský,
  braniborský markrabě, vévoda zhořelecký a pán Nové marky Jan Zhořelecký,
  Markéta Lucemburská, manželka norimberského purkrabího Jana III. z Hohenzollernu.

 11. Otázka pro listopad:

  Karel IV. prodělal během svého života několik vážných úrazů a nemocí. Vzpomenete si na ty nejzávažnější? A které nemoci nakonec podlehl?

  Odpověď:

  Na podzim roku 1350 v turnajovém klání utrpěl těžký úraz páteře, brady a čelisti. Další vážná nemoc propukla na jaře v roce 1371, tehdy jeho čtvrtá manželka Eliška Pomořanská vykonala za jeho uzdravení pouť z Karlštejna do Prahy. Karel trpěl také chronickou dnou. Zemřel pravděpodobně v důsledku zánětu plic, který se vyskytl jako komplikace, když se léčil se zlomeninou krčku stehenní kosti a byl dlouhodobě upoután na lůžko.

 12. Otázka pro prosinec:

  Víte, kde je pochován Karel IV. a jeho čtyři ženy? Při pohřební řeči byl Karel IV. poprvé nazván „Pater patriae." Otcem vlasti. Kdo jej takto nazval?

  Odpověď:

  Karel IV. a jeho čtyři manželky jsou pochováni v hrobce českých králů v Katedrále sv. Víta. Otcem vlasti byl nazván v pohřební řeči Vojtěchem Raňkův z Ježova, profesorem na francouzské Sorbonně.

 

Soutěž Karel na fejsu byla ukončena k 15. prosinci 2016. O vítězství rozhodl největší počet správných a nejrychleji zaslaných odpovědí v komentářích jednotlivých zveřejněných otázek na facebooku knihovny. Vítězi gratulujeme!