Městská knihovna Třebíč
květen 2024
po út st čt so ne
    1 2
 • Francouzský klub 2024 / Burgundsko a regionální park Morvan
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
3
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
4
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
5
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
6
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
7
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
8
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
9
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
 • Bookstart - S knížkou do života - Moje maminka
10
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
11
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
12
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
13
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
 • Zájmové vzdělávání seniorů: Toulky Vysočinou / Eva Bazalová
14
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
 • Maminkám tančí BENE
15
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
 • Retro hračkiáda / Jan Dvořák, sběratel
16
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
17
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
18
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
19
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
20
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
21
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
22
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
 • Ve škole i za školou / Zdeněk Prukner, správce FB skupiny Virtuální muzeum staré Třebíče
23
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
24
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
25
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
26
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
27
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
28
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
29
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
30
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
 • Skotské a irské balady / Dvorkaři
31
 • Svět očima dětí / MŠ Benešova
 • Údolí dětských her / VÝSTAVA / Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv, Městská knihovna v Třebíči
   
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateOsmičkový rok v třebíčské knihovně

Grantový program:Knihovna 21. století, Ministerstvo kultury ČR

Získáno: 24.000,- Kč

Autor projektu a osoba odpovědná za realizaci: Mgr. Eva Bazalová 

Obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je připomenutí významných výročí roku 2018, konkrétně to jsou  výročí a události vztahující se k těmto rokům: 1918 – 1938 (tzv. první republika), 1948, 1968 a 2013.
Jednotlivá výročí si budeme během celého roku připomínat nejen aktivitami vztahujícími se k vybraným událostem, ale také poměry, které po nich následovaly a které byly pro danou dobu typické. Některé z přednášek budou zaměřeny na náš region, čímž se, jak věříme, stanou pro Třebíčany atraktivnější. 

Přehled výročí a aktivit:
ROK 1468. BITVA O TŘEBÍČ
PhDr. Rudolf Fišer, CSc.: Tragický rok 1468 v dějinách Třebíče. 11. května.
Bitva o Třebíč (12. května — 9. června 1468) byla jednou z bitev v česko-uherských válkách. Po skončení bitvy bylo město Třebíč na několik let zničeno a tato bitva byla jednou z příčin zániku zdejšího kláštera.
PhDr. Rudolf Fišer, CSc., třebíčský historik a pedagog. Zaměřuje se na dějiny středověku, je autorem řady regionálních publikací. Historická práce Rudolfa Fišera významně přispěla k zapsání třebíčských památek na prestižní seznam UNESCO.

ROK 1918 - 1938. VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.: Fenomén Masaryk. 11. září.
Tomáš Garrigue Masaryk - fenomén našich dějin 20. století bude představen v přednášce doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., hlavního autora stejnojmenné výstavy Národního muzea. Poznáme jedinečnost osobnosti i neznámé kapitoly ze života prvního československého prezidenta.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. je český historik a slovakista, působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými dějinami 20. století. Je náměstkem ředitele Národního muzea.

Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D.:  Osobnosti Třebíčska roku 1918. 15. května.
Přednáška třebíčské archivářky se zaměří na osobnosti, které spoluvytvářely a ovlivňovaly politický i společenský život našeho regionu v roce 1918.
Mgr. Jitka Padrnosová Ph.D., archivářka a regionální historička, pracuje ve Státním okresním archivu Třebíč.

PhDr. Eduard Burget, Ph.D.: Knižní kultura v období  první republiky. 12. března.
Přednáška se zaměří na knižní a nakladatelskou kulturu první republiky. Představeny budou československé literární časopisy i významné nakladatelské domy, ze kterých se v prvorepublikové době stávala i důležitá centra kulturně-společenského života.
PhDr. Eduard Burget, Ph.D. pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Zaměřuje se na dějiny 19. a 20. století, zejména kulturní dějiny (vztah literatury, výtvarného uměni a politiky) přelomu 19. a 20. století, první republiky a období po roce 1945.

Mgr. Sylvie Zouharová Dyková (Salon první republiky): Životní styl a móda první republiky. 30. listopadu.
Když se řekne první republika, většině lidí se vybaví především elegantně oblečení lidé s galantním chováním, děti, které si vážily rodičů, obchodníci, kteří si vážili zákazníků, ženy se osamostatňovaly, zkrátily si sukně, ustřihly si vlasy a začaly sportovat. … Co je mýtus a co skutečnost?
Mgr. Sylvie Zouharová Dyková, kurátorka sbírek Technického muzea v Brně. Jejím dlouhodobým zájmem je sbírání dobových materiálů-časopisů, oděvů a doplňků nejen z období první republiky. Stála u zrodu sekce Elegantních dam a slečen v Klubu policejní historie Brno a Salonu první republiky.
Salon první republiky se zabývá dobovou módou od počátku 19. století až po 70. léta 20. století. Specializujeme se především na historií odívání a životního stylu v období tzv. první republiky (1918 – 1939).

Po stopách republiky. 15. května - 18. července.
Výstava mapující historické události v Třebíči a blízkém regionu od vzniku Československé republiky v roce 1918 do roku 1993. Vystaveny budou jak dobové fotografie a další archiválie, tak předměty dokazující změny v běžném životě společnosti během uplynulých 100 let. Výstava bude v prostorách knihovny instalována od května do července.
Spolupořadateli výstavy jsou kromě Městské knihovny v Třebíči také Státní okresní archiv Třebíč, Muzeum Vysočiny Třebíč a Československá obec legionářská.

Dvorkaři: Trampské písničky první republiky.  23. března a 1. června.
Hudební sdružení Dvorkaři připomene slavnou éru prvorepublikového trampingu na řekách Jihlavě a Oslavě (řeky našeho regionu). Uskuteční se vystoupení v ústřední budově a na pobočce Modřínová.
Dvorkaři jsou třebíčské amatérské sdružení, které v knihovně s úspěchem vystupuje již několik let. V roce 2017 si např. připravili pásmo legionářských písní k 100. výročí bitvy u Zborova.

Zdeněk Prukner: Vznik Národní gardy a následná mobilizace v roce 1938. 17. září.
Národní gardy vznikaly v Československu oficiálně od roku 1935. Úkolem těchto občanských polovojenských organizací bylo pomáhat armádě v době mobilizace či války, jejíž vypuknutí bylo v polovině 30. let rok od roku reálnější. V Třebíči v letech 1936-1938 byla Národní garda velice aktivní, konala spoustu cvičení a účastnila se i každé významné události v kraji.
Zdeněk Prukner, amatérský badatel z Třebíče, který se zabývá historií regionu. Je členem Spolku historie letectví Třebíč.

Kristina Váňová: Karel Čapek. 24. a 25. září. 
Karel Čapek patřil k předním osobnostem první republiky. Jeho vztah k prezidentu Masarykovi je známý. Oba muže pojil nejen podobný názor na politiku, kulturu a filozofii, ale i aktivní přístup k životu. Po mnichovské konferenci byla proti Karlu Čapkovi vedena nenávistná kampaň na stránkách pravicového tisku. 25. prosince 1938 česká literatura ztratila svého nejproslulejšího autora. Jeho smrt a pohřeb se staly smutnou tečkou první republiky. Dvě přednášky (studenti a veřejnost) ředitelky Památníku Karla Čapka ve Staré Huti.
Kristina Váňová byla v roce 1994 zakládající členkou Nadace Čapkova Strž. V letech 2009 -2015 byla předsedkyní Společnosti bratří Čapků a za jejího působení se rozšířila propagace odkazu bratří Čapků i do zahraničí. Od roku 1995 je ředitelkou Památníku Karla Čapka ve Strži.

Výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka. Září.
Výstava zapůjčená Památník Karla Čapka ve Staré Huti.  Doprovodným programem je možnost promítnutí dokumentu Slovensko bratří Čapků. Výstava se uskuteční v září 2018.

Miloslav Sviták: Vojenské hraniční objekty a opevnění jihozápadní Moravy. 19. března.
S koncem první republiky a hrozícím nástupem fašismu souvisí také budování opevnění na našich hranicích. Přednáška Miloslava Svitáka se bude týkat československého předválečného opevnění na rakouské hranici, která je našemu regionu nejbližší.  
Miloslav Sviták je autorem knih o vojenském opevnění. Klade si za cíl seznámit veřejnost s československou předválečnou armádou, opevněním a s otázkou obrany Československa  na podzim 1938. Je členem Klubu vojenské historie 29. pěšího pluku "plk. J. J. Švece".   V létě 1993 rekonstruoval objekt lehkého opevnění nedaleko od obce Klášter a později jej zpřístupnil jako Muzeum čs. opevnění Klášter.

ROK 1948. POÚNOROVÉ UDÁLOSTI 
Eva Pokorná: Stanislav Huňáček – první úlet dopravního letadla za železnou oponu. 3. dubna.
Příběh excelentního pilota, třebíčského rodáka, který létal v RAF a který  kvůli hrozící perzekuci  opustil svou vlast. Stalo se tak v dubnu 1948 při historicky prvním únosu dopravního letadla po komunistickém převratu.
Eva Pokorná je bývalá pedagožka na základní škole. Je autorkou knihy Šest statečných, která zachycuje osudy šestice odvážných pilotů z Třebíče, kteří létali v RAF.

Ing. Václava Jandečková: Akce Kámen. 27. dubna.
Poúnorové události s sebou přinesly i odchod řady významných politiků, novinářů, spisovatelů, umělců a představitelů armády do exilu. StB proti těm československým občanům, kteří se po únoru 1948 snažili odejít bez vědomí komunistických úřadů do zahraničí, vytvořila provokační metodu označovanou jako akce Kámen (Kameny). První vynucený převod  se uskutečnil 23. Dubna 1948. Odhalením pozadí akce Kámen se zabývá několik knih Václavy Jandečkové, se kterou se uskuteční dvě besedy o jejích knihách (školy a veřejnost).
Ing. Václava Jandečková, členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu, spisovatelka, nositelka ceny v oboru literatury faktu, publicistka a badatelka. Věnuje se historickému výzkumu s cílem odhalovat a mapovat nezákonné praktiky komunistického režimu po únoru 1948. Kromě knih o tzv. akci Kámen je rovněž autorkou knihy Kauza Jan Masaryk (nový pohled): Doznání
 k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951. Od smrti Jana Masaryka uplyne v roce 2018 rovněž 70 let. 

ROK 1968. PRAŽSKÉ JARO

Mgr. Petr Jičínský: Rok 1968 na Třebíčsku. 23. října.
Jak zasáhly události pražského jara náš region? Co podstatného se na Třebíčsku událo? To se dozvíme z přednášky archiváře Mgr. Petra Jičínského.
Mgr. Petr Jičínský, archivář a historik, autor regionálních publikací v oboru z oblasti západní Moravy. Pracuje ve Státním okresním archivu Třebíč, pracoviště Moravské Budějovice, zaměřuje se na regionální dějiny, zejména 20. století.

Mgr. Jaroslav Dejl: Nová vlna v kultuře 60. let. 6. února.
Československá nová vlna je pojem používaný pro generaci československých filmových scenáristů a režisérů začínajících tvořit v 60. letech 20. století. Hnutí skončilo nástupem normalizace počátkem 70. let. Velmi důležitým atributem filmů 60. let byl odpor proti šedému průměru doby a snaha dělat umění jinak.
Mgr. Jaroslav Dejl, pedagog, bývalý ředitel třebíčské základní školy, divadelník. Po roce 1992 významně přispěl ke vzniku a podílel se na pořádání národní přehlídky Divadelní Třebíč, jejímž byl po všechny další ročníky invenčním ředitelem. V průběhu let člen porot mnoha významných přehlídek, člen poradního sboru pro dětské divadlo.

Mgr. Aleš Říman: Exilová a samizdatová literatura. Říjen.
Další emigrační vlna přišla po 21. srpnu 1968 na základě invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Do exilu odešla i řada spisovatelů. Jak se jejich práce neoficiálně šířily a jak se dostávaly ke svým čtenářům, to se dozví studenti a veřejnost z přednášek pedagoga Aleše Římana. Dvě přednášky.
Mgr. Aleš Říman je pedagogem Gymnázia Havlíčkův Brod. Díky svým erudovaným přednáškám je oblíben nejen mezi studenty, kteří jej nominovali na Zlatého Ámose, ale také mezi třebíčskými posluchači, kteří se již jeho pořadů v knihovně zúčastnili.

1993. ROZDĚLENÍ ČESKOSLOVENSKA A VZNIK SAMOSTATNÝCH STÁTŮ
ČESKO-SLOVENSKÝ DEN . 10. listopadu.

V roce 2018 uplyne 25 let od rozpadu společného státu Čechů a Slováků. I nadále ale zůstávají národy, které mají nejen společnou minulost, ale jsou si v mnoha ohledech nejbližší. Připomene si nejen slovenštinu ale i slovenské pohádky a slovenskou literaturu a kulturu obecně. Termínově bychom akci chtěli zařadit do listopadového festivalu Den poezie, jehož jubilejní 20. ročník se v roce 2018 uskuteční.
Program:
Rozprávky i básničky pro všechny dětičky
Vystoupení dětí s pásmem českých a slovenských básniček.
Slovenské pohádky
Beseda pro děti o známých slovenských pohádkách. Besedu připraví knihovnice.
Představení Divadla Agadir: Peter Mišák: Rút
Dvojjazyčné pásmo poezie slovenského básníka konkretizuje myšlenku česko-slovenské literární spolupráce. V dramatické podobě představuje monotematickou básníkovu sbírku Rút. Fiktivní dialog s jedním z nejvýraznějších starozákonních příběhů, který zneklidňuje lidstvo po celá staletí. Ústřední motiv doplňují reflexivní verše z další básnické sbírky: Rozhovor na ulici. Znepokojivé otázky, plné bolestného rozpoložení a duchovního vzdoru. Nikdy nebudeme přesně vědět, ale stále se budeme ptát.
Divadlo hudby a poezie AGADIR bylo založeno v roce 1965 a působí na Moravě nepřetržitě už 50 let. Sdružuje lidi, kteří mají rádi hudbu a novodobou literaturu a chtějí se o svou radost podělit s ostatními. Spolupracuje s Českým centrem Mezinárodního PEN klubu.  Formou scénického čtení s názvem "Agadir uvádí..." představuje současné autory, těm dosud nezavedeným pomáhá proklubat se na svět.
Dvorkaři: Pásmo písní českých i slovenských
Ve vystoupení třebíčského hudebního sdružení tentokrát zazní písně české i slovenské.
Lubomír Smatana: Jánošíci s těžkou hlavou
Beseda s autorem knihy.  Proč slovenský národní hrdina Juraj Jánošík nejspíš nikdy neochutnal halušky? Proč je z Košic blíž do Prahy než do Bratislavy? Kolik salaší přežívá v horách na prahu nového století? A proč euro kazí servírkám postavu? Mnoho podobných otázek a odpovědí přináší reportérské dílo Ľubomíra Smatany, které je patrně prvním seriózním průřezem života našich sousedů na Slovensku.
Ľubomír Smatana, rozhlasový reportér.  Narodil se na Slovensku, vyrostl ale v Horním Slavkově.  V letech 2006–2010 působil jako stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku. Je autorem  knihy Jánošíci s těžkou hlavou, která reportážním způsobem vykresluje realitu současného Slovenska, čtenáře zavádí do různých míst a seznamuje netradičním způsobem se životem lidí.

Doprovodný program:
Občerstvení s typicky českými a slovenskými pochutinami, výstavka knih ve slovenštině a knih s tématikou Slovenska z fondu MěK v Třebíči, bibliografie na téma Slovensko a slovenská literatura.