Městská knihovna Třebíč
září 2023
po út st čt so ne
        1
 • Spolu mezi generacemi
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
2
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
3
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
4
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Po stopách starých panských rodů / Exkurze pro seniory
5
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč. 6. část. Borovina a Libušino údolí / Ing. arch. Lubor Herzán
 • Zmizelá Třebíč
6
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
 • Nepovídej? ... Tak povídej! / Zdeněk Šplíchal & Petr Benda
7
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
 • Francouzský klub 2023, 15. ročník / Provence & Francouzská riviéra
8
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
9
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
10
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
11
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
12
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
 • Lovec záhad / Arnošt Vašíček
13
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
14
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
 • Miroslav Koupil / Řežu ... pilKou a Tydlitádům
15
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
16
 • Zmizelá Třebíč
 • Francouzský klub 2023 / Zájezd na koncert do Petrkova
17
 • Zmizelá Třebíč
18
 • Zmizelá Třebíč
 • Historie skautování v Třebíči / Zdeněk Prukner
19
 • Zmizelá Třebíč
20
 • Zmizelá Třebíč
 • Noc literatury 20. 9. 2023
21
 • Zmizelá Třebíč
 • Ještě je čas / módní návrhářka Šárka Šišková
22
 • Zmizelá Třebíč
23
 • Zmizelá Třebíč
24
 • Zmizelá Třebíč
25
 • Zmizelá Třebíč
 • Imunita a homeopatie / PharmDr. Renata Venhodová, Renata Valterová
26
 • Zmizelá Třebíč
 • Raději zešílet v divočině / Aleš Palán
27
 • Zmizelá Třebíč
28
 • Zmizelá Třebíč
 • Svatováclavský den v Třebíči
29
 • Zmizelá Třebíč
30
 • Zmizelá Třebíč
 
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateRok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity


Grantový program: Grantový systém Zdravého města Třebíč

Získáno: 20.000,- Kč

Autor projektu a osoba odpovědná za realizaci: Mgr. Eva Bazalová 

Obsah projektu: Cílem projektu bylo v souladu s koncepcí celoživotního učení pokračovat v realizaci vzdělávacího cyklu pro osoby seniorského věku. Důraz byl přitom kladen na aktivnější zapojení seniorů samotných a na setkávání seniorů s další cílovou skupinou projektu – dětmi mladšího školního věku. Tyto dvě hlavní cílové skupiny se v knihovně vzájemně potkávaly, předávaly si své zkušenosti, spolupracovaly spolu a vzájemně se obohacovaly. Knihovna se tak stala místem setkávání těchto generačně odlišných skupin, přispěla k jejich lepšímu poznávání a napomohla k posílení mezigenerační solidarity. Naší snahou bylo ve větší míře zapojit do realizace projektu seniory samotné, což se nám z velké části rovněž podařilo. Trvalým výstupem projektu je pořízení nových tematických kufříků do knihovny. Jejich půjčováním byla navíc podpořena i role rodiny. Kufříky jsou určeny pro společné hraní a čtení dětí a rodičů (prarodičů) a toto společné trávení volného času je prostředkem upevňování vztahů v rodině.
Prvek mezigenerační solidarity jsme se snažili zahrnout i do jiných projektů knihovny. Např. v rámci projektu „Opakuj si: Vysočina“ proběhly rovněž společné besedy seniorů a dětí na téma Jak se žilo na Vysočině.
V závěru projektu vyplňovali senioři dotazníky, ve kterých mohli vyjádřit svoji spokojenost/nespokojenost a připojit své náměty i připomínky k jednotlivým aktivitám cyklu. Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Díky splnění záměrů, které jsme si v rámci projektu stanovili, se nám podařilo přispět k naplnění uvedeného motta a napomoci k vytváření společnosti postavené na solidaritě a spolupráci mezi generacemi.

Akce projektu:
Známá i neznámá Božena Němcová. Přednášela Naděžda Trojanová. Leden.

Uganda, Tanzanie, Rwanda, Zanzibar. Exotické africké země očima Mirky Doležalové. Únor.

Malá Fatra. Promítání třebíčské cestovatelky, seniorky Milušky Mrvkové. Únor.
Plavba lodí Costa Concordia. O zážitky z výletní lodi se podělila třebíčská seniorka
Ludmila Dreslerová. Březen.

Středověká architektura v Brně. Přednášel historik umění Mgr. Aleš Flídr, FF MU Brno. Březen.

Čína - říše středu. Přednáška a videoprojekce Anny Švábové z Nové Akropolis. Duben.

Otazníky středověké Třebíče II. Přednášel třebíčský historik a pedagog PhDr. Rudolf Fišer, CSc. Květen.

Poznámky ke kulturní historii Třebíčska 19. a 20. století. Přednášel regionální publicista Radovan Zejda. Červen.

Partnerský život 19. století. Přednášela publicistka a spisovatelka Martina Bittnerová. Září.

Izrael - svatá země. Sinaj – Mojžíšova hora. Přednášela Miluška Mrvková. Září. Novodobé poutnictví. O fenoménu poutnictví besedoval významný český filosof, geolog a spisovatel Václav Cílek. Říjen.

Historie a současnost třebíčského vodárenství. O třebíčském vodárenství přednášel Ing. Jaroslav Hedbávný. Říjen.

Barcelona - první zastávka lodi Concordia na cestě po západním Středomoří. Přednášela Ludmila Dreslerová. Říjen.

Jak to bylo s třebíčskou knihovnou. S Miroslavou Pařízkovou jsme nahlédli do historie třebíčské knihovny a lidí kolem ní. Listopad.

Leonardo da Vinci. Všestranný umělec a vědec v přednášce Anny Švábové z Nové Akropolis v Brně. Listopad.

Skandinávie. 1. část: Od Nordkappu přes Finsko a Švédsko. Průvodcem byl Ing. Jan Kubica. Listopad.

Dědictví století páry aneb Co v nás zůstalo z 19. století. Přednášel Mgr. Milan Řepa, Ph.D., Historický ústav Akademie věd ČR. Prosinec.

Jak přemýšlí medicína. Přednášel MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., akademický pracovník Ústavu etiky Univerzity Karlovy v Praze. Prosinec.

Katolické a evangelické baroko 17. století. Přednášel skladatel a muzikolog prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. Prosinec.


Kurzy trénování paměti. Realizovány byly dva kurzy - Kurz trénování paměti pro začátečníky a Kurz trénování paměti pro pokročilé. Každý kurz měl 5 lekcí. Obsahem kurzu pro začátečníky bylo aktivní zvládání paměťových technik, testy a cvičení. Kurzu se mohly zúčastnit osoby starší 50 let. Kurz pro pokročilé byl určen zájemcům, kteří již měli s tréninkem paměti zkušenosti a představil mj. další interaktivní tréninkové metody. Lektorkou obou kurzů byla Jana Vejsadová, Členka české společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Září – říjen.

Senioři dětem – děti seniorům. Besedy s tematickými kufříky. Součástí projektu bylo zakoupení 6 tematických kufříků, tj. kufříků, které jsou zaměřeny na určité téma a obsahují knihy, hry, hračky a didaktické pomůcky, které se k tématu vztahují. Kufříky jsou určeny ke společnému použití v rodinách a půjčují se vzhledem k jejich ceně rodičům dětí na dětském oddělení a pobočkách knihovny. Pořízeny byly kufříky: Čas, Doprava, Lidské tělo, Povolání, Předškolák a Retro. Zakoupené tematické kufříky byly využity ke společnému setkávání seniorů a dětí. Od září do prosince probíhaly besedy seniorů a dětí vždy nad určitým tématem s využitím obsahu kufříků. Např. v besedě Lidské tělo se děti dozvěděly, jak funguje lidské tělo, jak se mění v průběhu stárnutí i jak se o ně starat. Celkem proběhlo 10 kufříkových setkání. Kufříky byly také představeny téměř 200 rodičů a dětí na Dni pro dětskou knihu, který se konal v sobotu 1. prosince v knihovně, a v současné době se už v dětském oddělení půjčují.
Vystoupení dětí pro seniory. Vystoupení se uskutečnila u příležitosti ukončení jarního a podzimního cyklu. V červnu vystoupily děti ze ZŠ Kpt. Jaroše se dvěma krátkými hříčkami Karkulka a Libuše. V prosinci si vánoční vystoupení připravilo téměř 40 dětí z družiny ZŠ T. G. Masaryka.


Jen nevidíme. V listopadu se konaly 2 besedy pro děti s Ludmilou Bouzkovou pracovnicí sociální poradny SONS ( Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR). Díky besedám měly děti možnost nahlédnout do života zrakově postižených osob.

Celkem proběhlo 19 přednášek (původně plánováno 16), 10 kufříkových besed, 2 kurzy trénování paměti, 2 vystoupení dětí pro seniory a 2 besedy se zástupkyní organizace zrakově postižených. Počet účastníků (dětí a seniorů) byl 1235.


Třebíč - Zdravé město - Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč.