Městská knihovna Třebíč
září 2023
po út st čt so ne
        1
 • Spolu mezi generacemi
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
2
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
3
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
4
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Po stopách starých panských rodů / Exkurze pro seniory
5
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč. 6. část. Borovina a Libušino údolí / Ing. arch. Lubor Herzán
 • Zmizelá Třebíč
6
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
 • Nepovídej? ... Tak povídej! / Zdeněk Šplíchal & Petr Benda
7
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
 • Francouzský klub 2023, 15. ročník / Provence & Francouzská riviéra
8
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
9
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
10
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
11
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
12
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
 • Lovec záhad / Arnošt Vašíček
13
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
14
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
 • Miroslav Koupil / Řežu ... pilKou a Tydlitádům
15
 • Francouzský klub zve na program zámečku Petrkov v srpnu a září 2023
 • VÝSTAVA: Tak vás tu máme, bratři!
 • Zmizelá Třebíč
16
 • Zmizelá Třebíč
 • Francouzský klub 2023 / Zájezd na koncert do Petrkova
17
 • Zmizelá Třebíč
18
 • Zmizelá Třebíč
 • Historie skautování v Třebíči / Zdeněk Prukner
19
 • Zmizelá Třebíč
20
 • Zmizelá Třebíč
 • Noc literatury 20. 9. 2023
21
 • Zmizelá Třebíč
 • Ještě je čas / módní návrhářka Šárka Šišková
22
 • Zmizelá Třebíč
23
 • Zmizelá Třebíč
24
 • Zmizelá Třebíč
25
 • Zmizelá Třebíč
 • Imunita a homeopatie / PharmDr. Renata Venhodová, Renata Valterová
26
 • Zmizelá Třebíč
 • Raději zešílet v divočině / Aleš Palán
27
 • Zmizelá Třebíč
28
 • Zmizelá Třebíč
 • Svatováclavský den v Třebíči
29
 • Zmizelá Třebíč
30
 • Zmizelá Třebíč
 
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGate2007 - Malá knihovnická slavnost - Havlíčkův Brod

Krajské ocenění knihovníků našeho okresu za rok 2007

Marie Jonášová – knihovna Dukovany
 
Obec Dukovany patří na okrese k středně velkým, má asi 750 obyvatel. Jaderná elektrárna Dukovany, která se nachází nedaleko, byla u zrodu stavby nové mateřské školy a další vybavenosti obce, a právě část mateřské školy se později stala místem pro obecní knihovnu, která se do té doby nacházela na faře. Knihovna tak získala nové prostory i novou knihovnici, kterou se stala paní Marie Jonášová, působící v knihovně od roku 1983. Vždy se knihovně věnovala s pečlivostí sobě vlastní. Ocenit je třeba její péči o dětské čtenáře, pro něž vždy připravovala řadu akcí a pečlivě vybírala a nakupovala nové knihy. S nemenší obětavostí se věnuje i dospělým čtenářům, což dokládají výsledky činnosti knihovny.V knihovně je také perfektně zajišťována informační služba využitím 2  počítačů. Přesto, že je zásobena výměnnými soubory knih z Třebíče, paní Jonášová alespoň 2x za rok ještě obohacuje fond nákupem nových knih a každoročně již tradičně dodržuje milý zvyk, sice, nakupuje nové knihy před Vánoci, aby čtenáři nacházeli dárečky v podobě knih i v knihovně. V letošním roce byl v knihovně vložen fond do automatizovaného programu REKS.

Jana Svobodová – knihovna Želetava–Horky
Paní Jana Svobodová působí ve funkci knihovnice v malé obci Horky, které integrují k obci Želetava, od roku 1975. Knihovně byla vyčleněna místnost v budově zrušené školy, která je zásluhou paní knihovnice pěkně útulně vybavená. Obec Želetava-Horky má jen necelých 150 obyvatel, ale čtenářů je téměř třetina. A byly doby, kdy jich bylo ještě více. Paní Svobodová se vždy snažila uspokojovat jejich požadavky na literaturu nákupem nových knih, ale i výpůjčkami souborů z dříve střediskové knihovny v Moravských Budějovicích a v posledních několika letech k tomu přibyly ještě výměnné soubory z Třebíče. Zkrátka čtenáři si v Horkách přijdou na své. A kdo do knihovny nemůže dojít, tomu paní Svobodová donese knihy domů.
V nedaleké budoucnosti by měla být knihovna obohacena v rámci projektu internetizace o počítač s internetem.

Stanislav Kujal – knihovna Římov
Pan Kujal je knihovníkem v obci Římov, která má necelých 400 obyvatel, od roku 1974. Knihovna je umístěna ve víceúčelové budově obce, kde je i obecní úřad. Knihovní fond je doplňován nákupem nových knih, ale také dary čtenářů, které knihovník pečlivě eviduje, a několik posledních let je obohacován i výměnnými soubory. Avšak ani v mezidobí, kdy byl zrušen střediskový systém a ještě neexistoval systém regionálních služeb, čtenáři v Římově nestrádali. Pan Kujal, který velmi dobře zná požadavky svých čtenářů, jim obětavě dovážel knihy z fondu MěK v Třebíči. V obecní knihovně je od letošního roku i počítač a pan knihovník, ač nepatří k nejmladším, se na něm učí pracovat. Je třeba ocenit, že v jarních měsících navštěvoval základní kurzy práce s počítačem, které pro své knihovníky připravuje útvar služeb knihovnám MěK v Třebíči. 

Josefa Trojanová – knihovna Studenec.
Paní Josefa Trojanová je od roku 1986 knihovnicí ve Studenci. Obec má asi 550 obyvatel, v letošním roce se stala Vesnicí Vysočiny. Obecní knihovna má v obci svou tradici, i když neměla vždy pěkné umístění. To se však změnilo a v posledních několika letech má své místo v poschodí obecního úřadu. Místnost, která je půdní vestavbou, je esteticky a účelně rozdělena novými regály a vybavena 2 počítači. Oba jsou uživateli hojně využívány. V letošním roce byl pro knihovnu zakoupen program REKS – modul evidence knihovního fondu, takže knihovna má už automatizovaný fond. Obec Studenec se zasloužila nejen o pěkné prostředí knihovny, ale každoročně jí přiděluje finanční prostředky na nákup knih, které si paní Trojanová sama do REKSu vkládá. Její aktivitu a ochotu je třeba ocenit nejen v přístupu ke čtenářům, ale paní knihovnice se nebrání ani vzdělávání v informačních technologiích. Je třeba ocenit její přístup k PC, Internetu i komunikaci prostřednictvím emailů.