Městská knihovna Třebíč
červenec 2024
po út st čt so ne
1
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
2
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
3
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
4
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
5
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
6
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
7
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
8
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
9
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
 • Francouzský klub 2024 / Chantal Poullain v Zámečku Petrkov v červenci
10
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
11
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
12
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
13
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
14
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
 • Francouzský klub 2024 / Koncert Hudební akademie Telč, Kamenný sál MVT
15
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
16
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
17
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
18
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
19
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
20
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
21
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
22
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
23
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
24
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
25
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
26
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
27
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
28
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
29
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
30
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
31
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
       
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateVýročí a regionální osobnosti LISTOPAD 2023

90. výročí narození
FLÍČEK, Jiří – dramaturg, scénárista, básník
Narození:              30. 11. 1933 Rosice (Brno)
Úmrtí:                    22.   9. 1985 Praha

Divadelní dramaturg, autor dramatizací, překlady z maďarštiny, básně. V roce 1935 rodina přestěhovala do Moravských Budějovic. V Moravských Budějovicích maturoval v roce 1952. Studoval divadelní vědu a dramaturgii na DAMU v Praze. Již za studií se stal dramaturgem oblastního divadla v Trutnově, od roku 1959 Horáckého divadla v Jihlavě. Působil v divadlech v Olomouci, Brně a Praze. Po nuceném odchodu pracoval jako dělník, ale uplatňoval se i jako herec a scénárista

Literatura:
Moravskobudějovicko Jemnicko. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1997. 863 s.:il.

Dílo:
ZEJDA, Radovan. Opožděná pocta Jiřímu Flíčkovi. Horácké noviny. Roč. 6, č. 30 (25.07.1995), s. 6, fot.


   
150. výročí narození
MARÁK, Stanislav –  spisovatel, nakladatel, pedagog
Narození:    13. 11. 1873 Příbor
Úmrtí:           5. 10. 1937 Znojmo

Učitel, monografické publikace o moravských regionech, poezie. Od roku 1895 učil v Jemnici, od roku 1899 v Moravských Budějovicích, od roku 1920 v Jevišovicích apod. Od roku 1927 žil na odpočinku ve Znojmě. Vydával deník Naše noviny v Moravských Budějovicích (společně s J. Palliardim a F. Šustou) až do roku 1900 a založil čas. Buditel (nákladem Národní jednoty, do r. 1908). Založil 30 odborů národní jednoty. V roce 1923 založil vlastivědný sborník Od Horácka k Podyjí (vycházel do r. 1924).

Literatura:
Literární archiv Památníku národního písemnictví

Dílo:
Podyjí : vlastivědný sborník jihozápadní Moravy : ročník I. 1923 - 1924. Znojmo: Okresní osvětový sbor pro Znojmo-venkov, 1924. 160 s. :.
Od Horácka k Podyjí.Roč.10.1932-33 : Vlastivědný sborník západní Moravy. Znojmo: Okr. sbor osvět, 1933. 156 s., obr.
Od Horácka k Podyjí. Roč. 5 : Vlastivědný sborník západní Moravy. Znojmo: Okr. sbor osvět, 1928. 156
s., obr.
Od Horácka k Podyjí.Roč.12.1935-36 : Vlastivědný sborník Jihozápadní Moravy. Znojmo: Okr. sbor osvět, 1936. 156 s., obr.


   
610. výročí události
KRÁL VÁCLAV IV. POTVRDIL MĚSTU TŘEBÍČ VŠECHNY VÝSADY A PRÁVA
Událost:    15. 11. 1413

Václav, z boží milosti římský král vždy rozmnožitel říše a český král, známo činíme tímto listem všem, že purkmistr a konšelé města Třebíče věrní Naši milí předstoupivše před Naše Veličenství podali nám výsadu, moci kteréž osvícený kníže Jodok, markrabě moravský, bratranec Náš nejmilejší, jakýsi list jim od nejjasnějšího někdy knížete a pána Karla, římského císaře vždy rozmnožitele říše a českého krále, pána a otce Našeho nejmilejšího, nejjasnějšího někdy knížete a pána Jana, krále českého, děda našeho nejmilejšího, prvorozeného syna a toho času markrabětě moravského, na jistá práva, ustanovení a milosti daný a odevzdaný, potvrdili, prosíce Nás poníženě a snažně, abychom jim a jejich obci dříve řečenou výsadu bratrance Svého a také otce Svého svrchořečený list, který jest v též výsadě obsahem, schváliti, upevniti a milostivě potvrdititi ráčili, kterého zajisté výsady znění jest doslovně toto: Jodok, v Boží milosti markrabě braniborský, markrabě a pán moravský atd. Karel, pána a krále českého prvorozený, markrabě moravský atd. My pak Jan, z Boží milosti český král atd. Na svědectví všech těch a jednotlivých věcí atd. My tedy znamenajíce vděčné a snažné služby věrnosti, které purkmistr a konšelé řečeného města Třebíče až posud konali a potom těm snažněji konati budou, ne z klamu aneb neopatrně, nýbrž s předložením výsadu řečeného bratrance Svého a také svrchořečený list otce Svého v ní obsažený schvalujeme, pověřujeme a tímto listem milostivě potvrzujeme, rozhodujíce a ustanovujíce královským slovem, aby dříve řečeného bratrance Našeho výsada a také svrchořečný list otce Našeho, v ní, jak již řečeno, obsaženy, ve všech punktech a klausulích, jak slovo do slova vyjádřeny jsou výše, od nynějšku jako dříve, na věčné časy neporušitelnou sílu a pevnost podržely, beze všech překážek, na čehož svědectví dali jsme tento list pečetí Své královské Milosti opatřiti. Dáno v Praze léta Páně tisícího čtyřstého třináctého, dne 15. listopadu kralování Našeho českého v roce 51. římského pak v roce 38. (Listina Václava IV.)

Literatura:
KUBEŠ, Adolf. Dějiny města Třebíče. Sv.1. Třebíč: knihkupectví J.F.Kubeše, 1874. 173 s.