Městská knihovna Třebíč
červenec 2024
po út st čt so ne
1
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
2
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
3
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
4
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
5
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
6
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
7
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
8
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
9
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
 • Francouzský klub 2024 / Chantal Poullain v Zámečku Petrkov v červenci
10
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
11
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
12
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
13
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
14
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
 • Francouzský klub 2024 / Koncert Hudební akademie Telč, Kamenný sál MVT
15
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
16
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
17
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
18
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
19
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
20
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
21
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
22
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
23
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
24
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
25
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
26
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
27
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
28
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
29
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
30
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
31
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
       
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateVýročí a regionální osobnosti ÚNOR 2023

230. výročí narození
CHMELA, Josef  –   pedagog, spisovatel, národní buditel
Narození:        18. 2. 1793 Třebíč
Úmrtí:            28. 2. 1847 Praha

V roce 1808 odešel do Prahy studovat na akademické gymnázium na Starém Městě. V roce 1814 začal studovat na Filozofické fakultě v Praze. Studoval u Josefa Dobrovského. Po skončení studia, učil na gymnáziích v Jičíně, Hradci Králové a Praze. Byl stoupencem Josefa Jungmanna a představitelem národního obrození.

Literatura:
Janák, Jan. Třebíč. Dějiny města II. Třebíč: Západomoravské muzeum, 1981. 222 s. : il. Zejda, Roman. . . [et. al. ]. Osobnosti Třebíčska. Vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2000. 227 s. : il.

Dílo:
VÁCLAVKOVÁ, Jaroslava. Co dalo Třebíčsko české literatuře. Třebíč: OKS B. Václavka, 1962. 27 s.
Josef Chmela : Osobnost týdne. Horácké noviny. 1999, 10(15), 9.
CHŇOUPEK, Petr. Josef Chmela, vlastenec český. Horácké noviny. 18(15), 5 : il. (20.02.2007).
ZEJDA, Radovan. Národní buditel a spisovatel Josef Chmela. Horácké noviny. 2013, 24(15), 5 : il. ISSN 1212-222X.
Výbor bajek Josefa Chmely / [sest. J.D.Pelhřimovský]


   
40. výročí úmrtí
KOUTEK, Jaromír   –   geolog, pedagog
Narození:           1. 4. 1902 Třebíč
Úmrtí:               5. 2. 1983 Praha

RNDr., DrSc., profesor geologie užitkových ložisek a paleogeografie, publikace z oboru. Studium gymnázia přerušila 1. světová válka, ukončil ji v roce 1921. Studoval na Přírodovědecké fakultě KU v Praze. Studoval ve Štrasburku, Grenoblu, Paříži. Působil ve Státním geologickém ústavu v Praze, 1. 10. 1945 jmenován profesorem KU v Praze na katedře nerostných surovin (do r. 1952 III. ložiskové oddělení Kettnerova Geologicko-paleontologického ústavu). Od roku 1934 členem Královské české společnosti nauk, v roce 1952 nominován na laureáta státní ceny, v roce 1952 jmenován zakládajícím členem ČSAV.

Literatura:
Almanach gymnázia Třebíč 1871-1996.1.vyd.Třebíč: Gymnázium Třebíč, 1996. 342 s.: il.
Ke stému výročí narození geologa profesora Koutka. Horácké noviny, roč. 13, 2002, č. 25, s.
5 : fotografie.

Dílo: zde


   
50. výročí úmrtí
KUBICA, František – lékař, spisovatel, fotograf
Narození:          6. 3. 1909 Nové Město na Moravě
Úmrtí              22. 2. 1973 Hartvíkovice (Třebíč)

Publikoval vynikající fotografie v různých sbornících, v Třebíči působil jako houslista městského orchestru. Stýkal se s J. Demlem, J. Zahradníčkem, J. Seifertem, podporoval V. Holana. Ve Znojmě vydával v bibliofilské úpravě básně J. Zahradníčka.

Literatura:
Čermáková, Miroslava. Regionální osobnosti. 1.vyd. Třebíč: Okresní knihovna v Třebíči, 1995. 68 s.

Dílo:
A v tento kraj chodívám za krásou : básníci Vysočiny: Otokar Březina, Miloslav Bureš, Jakub Deml, Petr Křička, Oldřich Mikulášek, Vítězslav Nezval, Jan Zahradníček. Jihlava: Dům kultury a vzdělávání v Jihlavě, 1968. 47 s. : il.
ZEJDA, Radovan. MUDr. František Kubica, lékař, fotograf a editor. Horácké noviny. 2013, 24(16), 5 : fot. ISSN 1212-222X.


   
90. výročí narození
MYSLÍKOVÁ, Míla - herečka
Narození:     14. 2. 1933 Třebíč
Úmrtí:         11. 2. 2005 Praha

Filmová a divadelní herečka a spisovatelka. Autorka cestopisných reportáží z Finska a knížek pro děti. Studovala JAMU, herectví. Hrála v Brně, Praze, členkou hereckého souboru Film, studia Barrandov, v Kladně angažmá v divadle J. Průchy.   

Literatura:
Myslíková, Míla: V zemi Kalevově, 1992   

Dílo: viz. zde    


   
410. výročí úmrtí
OSOVSKÝ Z DOUBRAVICE, Smil – šlechtic, právník, politik
Narození:           3. 1548 Valeč (Třebíč)
Úmrtí:          13. 2. 1613 Třebíč

Smil II. Osovský z Doubravice byl rodem z větve Benešoviců. Jméno z Doubravice je odvozeno od města Doubravice v okr. Blansko a hradu Doubrav. Byl synem Buriana Osovského z Doubravice (+1563) a Elišky Bitovské z Lichtenburku (+1567). Otec Burian koupil roku 1556 nebo 1557 třebíčské panství od Vratislava z Pernštejna. V roce 1568 zemřel Smilův starší bratr Jan bez potomků a všechny statky rodu Osovského připadly Smilovi. Smil Osovský byl ochráncem Jednoty Bratrské, která v Třebíči pořádala synody v letech 1596 a 1607. Podporoval vydávání tištěných děl bratrských např. Kancionál Evančický v r. 1576. V roce 1572 a 1573 udělil bratřím osvobozovací listy na bratrskou školu, jejíž existence byla doložena vedle městské školy již v roce 1557. Smil O. se účastnil sněmů moravských, stal se radou J. M. Císařské. Později se stal soudcem zemským a r. 1597 místodržícím nejvyššího komornictví, v letech 1602-1604 místodržícím nejvyššího sudího zemského soudu Markrabství Moravského. V roce 1587 doprovázel do Polska mezi jinými zvoleného krále polského arciknížete Maxmiliána. První Smilovou manželkou se v roce 1572 stala Bohunka z Žerotína. Zemřela bezdětná r. 1588. V roce 1589 se znovu oženil s Kateřinou z Valdštejna. Byl pohřben v Třebíči. Smil O. byl vzdělaným člověkem bratského vyznání. Za svůj život zapisoval paměti z nejrůznějších událostí, především z doby působení u zemského soudu. Dochovaly se jeho deníky např. o přijetí Rudolfa II., o cestě do Polska. Zanechal Codex Dubra vicianus z let 1575 - 1613, který obsahuje zprávy o zemských soudech, o sjezdech stavovských, výpisy soudní a jiné.

Literatura:
Rypáček, Fr.J.: Paměti a spisy Smila II. Osovského (Státní okresní archív)

Dílo: viz. zde