Městská knihovna Třebíč
červenec 2024
po út st čt so ne
1
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
2
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
3
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
4
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
5
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
6
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
7
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
8
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
9
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
 • Francouzský klub 2024 / Chantal Poullain v Zámečku Petrkov v červenci
10
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
11
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
12
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
13
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
14
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
 • Francouzský klub 2024 / Koncert Hudební akademie Telč, Kamenný sál MVT
15
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
16
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
17
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
18
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
19
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
20
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
21
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
22
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
23
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
24
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
25
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
26
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
27
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
28
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
29
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
30
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
31
 • Yucatánský poloostrov - země ztracených měst a pyramid / Jarmila Koláčková
       
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateVýročí a regionální osobnosti ZÁŘÍ 2021

150. výročí narození
BAKEŠ, Jaroslav  –   lékař
Narození:        16.   9. 1871 Blansko
Úmrtí:               6. 10. 1930 Nádvorná (Katovice)

MUDr., chirurg v Třebíči, primář v Brně, sběratel přírodnin, lékařské práce. Vnuk archeologa a speleologa MUDr. Jindřicha Wankela. V roce 1895 promoval na lékařské fakultě vídeňské univerzity. Kromě lékařství se zabýval přírodními vědami a lovectvím. Jako lékař působil na několika významných rakousko-uherských klinikách. V roce 1902 byl povolán do Třebíče, kde stál při zakládání městské nemocnice. V Třebíči působil do 1. října roku 1909, kdy se stal primářem zemské brněnské nemocnice. Stál při založení zemské nemocnice u sv. Anny v Brně, zde působil od roku 1916, a onkologického ústavu, kde působil v letech 1920-1922. V roce 1922 se stal ředitelem chirurgického ústavu na Žlutém kopci, který nese jeho jméno Bakešova chirurgická nemocnice.

Literatura:
Zakladatel světového významu. Horácké noviny, roč. 12, 2001, č. 28, s. 9.


   
110. výročí narození
DOLEŽAL, Bohumil   –   pedagog
Narození:      2. 9. 1911 Krnčice (Třebíč)
Úmrtí:           3. 8. 2000 Brno

RTDr., Dr.h.c., DrSc., profesor katedry úpravy lesa, práce z oboru. Gymnázium vystudoval v Moravských Budějovicích. 1929-33 studoval na Vysoké škole zemědělské v Brně obor lesnictví. Rok strávil na studijním pobytu ve Francii v Nancy. Od roku 1936 pracoval v administrativě lesnictví v podniku Československé státní lesy a statky, pracoval také na ministerstvu. 1950-53 vedl Výzkumný ústav pro hospodářskou úpravu lesa v Bratislavě. Od roku 1957 byl jmenován profesorem na Vysoké škole zemědělské v Brně, 1962 doktorem zemědělsko-lesnických věd. Sestavil šestijazyčný slovník Hospodářské úpravy lesa, napsal knihu Priestorovou úpravu lesa (1956). 1952-1958 studoval a cestoval ve východních zemích. V roce 1966 pracoval pro iránskou vládu na projektu zavedení intenzivního lesního hospodářství v pohoří Elbrus. V roce 1968 byl pro pasivitu vyloučen z KSČ.

Literatura:
Biografický slovník českých zemí. Dig-Doš. Praha, 2010
Simanov, V. - Truhlář, J.: Vzpomínka na profesora Bohumila Doležala. - Lesnická práce, 79, 2000, č. 10

Dílo:
Bohumil Doležal. Horácké noviny, roč. 9, č. 69 (01. 09. 1998), s. 9.
Doležal, Bohumil. Vzpomínka na dr. Josefa Fišera. Naším krajem, č. 3 (1991), s. 43-47, fot.
DoležalL, Bohumil. Život a dílo profesora Jecha. Naším krajem, č. 2 (1990), s. 36-39, fot.
Šimová, Michaela. Intenzivní vnímání jako dar přírody : Profesor Bohumil Doležal-muž vitální, pracovitý, ale také zklamaný vývojem v lesnictví. Horácké noviny, roč. 8, č. 3 (10.01.1997), s. 10.


   
120. výročí narození
DVOŘÁK, Miloš –  pedagog, spisovatel, překladatel
Narození:      9. 9. 1901 Jasenice (Náměšť nad Oslavou)
Úmrtí:         26. 7. 1971 Náměšť nad Oslavou

Středoškolský profesor, literární kritik, básník, překladatel z francouzštiny, redaktor literárních časopisů. Absolvoval třebíčské gymnázium. Studoval na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, studium přerušil pro názorové neshody s profesorem Arne Novákem. Přestoupil na Karlovu Univerzitu, tu absolvoval v roce 1931. Od roku 1933 učil na reálném gymnáziu v Nitře, od roku 1958 na státním gymnáziu v Třebíči. Přispíval do časopisů Svítání, Tvaru, Akordu, Listů pro umění a kritiku, Hosta, Hosta do domu, Obrody, Vyšehradu, Lidové demokracie atd. Překládal A. Mauroise, P. Claudela. Znal se s Jakubem Demlem a Otokarem Březinou. Pracoval v redakcích Jitra, Tvaru a Akordu, kde se setkal s Bedřichem Fučíkem, prof. R. Černým, J. Čepem a J. Zahradníčkem.

Literatura:
Zejda, Radovan. Miloš Dvořák. Šlépěje kultury Západní Moravy, 1992, č. 2, s. 24: il. Novák, Ladislav.
Miloš Dvořák. Naším krajem, 1991, č. 4, s. 81-82: il. Zejda, Radovan. . . [et. al. ].
Osobnosti Třebíčska. Třebíč: Akcent, 2000. 227 s. : il.

Dílo:
viz. odkaz


80. výročí úmrtí
KONRAD, Kurt – novinář
Narození:    15. 10. 1908 Třebíč
Úmrtí:         25.   9. 1941 Drážďany

Komunistický novinář, literární kritik a historik, politické a historické práce.
Do Brna se přestěhoval v roce 1913 a začal studovat na brněnském německém klasickém gymnáziu. V roce 1928 vstoupil do KSČ. Žurnalistice se začal věnovat, když přerušil studium na lékařské fakultě. Stal se šéfredaktorem Haló novin a redaktorem Tvorby a Rudého Práva, přispíval do Signálu, Rudého večerníku, Světa práce, Světa sovětů, Komunistické revue...Od roku 1938 pracoval jako tiskový atašé na velvyslanectví SSSR v Praze. V roce 1938 byla oficiálně rozpuštěna KSČ. Kurt Konrad byl zatčen ve spojitosti s ilegálním vedením KSČ. Byl vězněn na Pankráci, ve Zwickau a Drážďanech, kde byl popraven. Napsal několik historicky a politicky zaměřených knih.

Literatura:
Janoušek, Jaromír. Kurt Konrad, protifašistický bojovník, novinář a historik. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1956. 155 s.
Kurt Konrad - spolutvůrce pokrokové kulturní politiky a literární kritika na Moravě 1918-1988. 1. vyd. Brno: Státní vědecká knihovna, 1989. 221 s.

Dílo:
viz. odkaz


210. výročí narození
ŠKROUP, Jan Nepomuk – skladatel, sbormistr, dirigent

Narození:    15. 9. 1811 Osice (Pardubice)
Úmrtí:          5. 5. 1892 Praha

V mládí byl vokalistou ve Dvoře Králové. Studoval gymnázium v Praze. V letech 1833-1836, kdy působil jako hospodářský úředník na panství hraběnky Terezie Trauttmansdorffové v Jemnici, se zde zúčastňoval hudebního jemnického života v zámku a na chrámovém kůru. Od roku 1839 žil v Praze, kde působil jako divadelní dirigent a dómský kapelník u sv. Víta. Složil mnoho chrámových a světských skladeb, zabýval se hudební teorií. Složil nápěv papežské hymny.

Literatura:
Moravskobudějovicko. Jemnicko. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1997. 863 s. : il. (Vlastivěda moravská;sv. 65).

70. výročí úmrtí
VANĚČKOVÁ, Vojtěška – překladatelka, pedagožka

Narození:      5. 2. 1876 Lipnice ve Štýrsku
Úmrtí:         15. 9. 1951 Praha

Od roku 1894 učila na dívčí, později měšťanské dívčí škole v Moravských Budějovicích. 1910-1928 byla ředitelkou dívčí školy v Jemnici. 1928 se přestěhovala do Prahy. Publikovala v revui Akord vzpomínky na O. Březinu. Překládala z němčiny, francouzštiny a švédštiny.

Literatura:
Literární archiv Památníku národního písemnictví

Dílo:
Vojtěška Vaněčková. Horácké noviny, roč. 9, č. 73 (15.09.1998), s. 9.